Voetbal kanjers

Voetbal Kanjers is er voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar die vanwege problemen dreigen af te haken bij hun reguliere voetbalteam, maar geen aansluiting vinden bij G-elftallen. Deze kinderen vallen tussen wal en schip en op dit moment is er geen plek voor deze doelgroep. Kinderen krijgen een wekelijkse voetbaltraining aangeboden, waarin naast het voetbaltechnische aspect veel aandacht wordt besteed aan gedragsregels. Het doel is om deze kinderen voor te bereiden op deelname aan reguliere voetbalelftallen.