Verenigingsondersteuning

 • Oprichting Schuttersaccommodatie op het BMV in Velden ten behoeve van Schutterij in oprichting St Andreas. We begeleiden de vereniging in oprichting in de zoektocht naar de meest geschikte locatie om twee schietbomen te realiseren.
 •  Transformatie Stichting Verenigingsleven Arcen naar omnivereniging Arcen: begeleiding van vier Arcense verenigingen naar een omnivereniging. In het voortraject is het proces begeleid om te komen tot een gezamenlijke toekomstvisie.
 •  Toekomstvisie Merelweg: een toekomstbestendige visie voor het voetbalpark aan de Merelweg met VVV en Venlosche Boys als hoofdgebruikers, met oog voor verkeersveiligheid, overlast voor de buurt maar zeker ook kwaliteit, uitstraling en beleving.
 •  Hockeyfusie: het begeleiden van de drie Venlose hockeyvereniging naar een gezamenlijke toekomst op sportpark Vrijenbroek. Fusie zit in fase van concrete invulling waarbij wij vooral bij het onderdeel accommodatie betrokken zijn.
 • Trainingen: heeft u interesse in een van onderstaande trainingen, neemt u dan contact op met Petra Derks, projectondersteuner cursusaanbod team Sportontwikkeling: 06-29594277, p.derks@venlo.nl  Klik hier voor de brochure.
IVA: Instructie Verantwoord Alcohol schenken

Om alcohol te schenken, dienen verenigingen te beschikken over gekwalificeerd barpersoneel. Tijdens de openstelling dient er altijd een vrijwilliger aanwezig te zijn die een instructie heeft gevolgd over verantwoord schenken van alcohol (IVA). Deze cursus is voor iedere vrijwilliger die alcohol schenkt in de kantine. De training duurt 1 avond en na deelname ontvangt men een certificaat. Er is een mogelijkheid om de training via internet volgen. Wij adviseren dit niet te doen, omdat je dan relevante informatie mist.

Onderstaande onderwerpen worden besproken:

 • Feiten over alcohol
 • Alcohol en wetgeving
 • Voorkomen alcoholgebruik

De kosten voor de IVA zijn voor de gemeente Venlo.

Verklaring Sociale Hygiëne

Om in aanmerking te komen voor een drank- en horecawet vergunning dienen binnen het bestuur van de vereniging minimaal twee bestuursleden in het bezit te zijn van het diploma Sociale Hygiëne. Deze bestuursleden dienen vermeld te staan op het aanhangsel van de vergunning.

Bij elke openstelling moet minimaal één bestuurslid, die in het bezit is van het Diploma Sociale Hygiëne en op het aanhangsel van de vergunning staat, in de kantine aanwezig zijn. Als er geen dergelijk bestuurslid, maar een vrijwilliger met het certificaat IVA aanwezig is, dan is dat ook voldoende.

De Gemeente Venlo faciliteert bij de opleiding Sociale Hygiëne als volgt: bij minimaal twee deelnemers kan de docent op locatie de deelnemers begeleiden en voorbereiden op het examen, gedurende drie avonden.

De kosten voor het examen zijn voor vereniging zelf, momenteel € 137,50 p.p.

HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points

Wordt er in jullie sportkantine en/of buurthuis ook voedsel bereid, verwerkt en/of verkocht? Dan is een cursus HACCP verplicht voor degenen die daarmee te maken hebben. De wet- en regelgeving is streng en er wordt steeds vaker – onaangekondigd – gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Dit is een punt om rekening mee te houden. Het voorkomt vervelende situaties voor vrijwilligers en het voorkomt eventuele juridische consequenties daarvan. Degene die voedsel verkoopt, is aansprakelijk voor dit voedsel. Verenigingen kunnen dus direct aansprakelijk worden gesteld!

Training duurt 1 avond.

De kosten voor HACCP zijn voor de gemeente Venlo.

Reanimatie en gebruik van de AED

Er wordt kort ingegaan op de werking van het lichaam, waarbij de vitale functies van belang zijn. Behalve de reanimatie, uitleg over de functie burgerhulpverlener en het gebruik van de AED krijgt u ook antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe herken ik een hartinfarct of een beroerte
 • Welke problemen kunnen er ontstaan in het bewustzijn en de ademhaling.

 De kosten voor de cursus AED/reanimatie neemt de gemeente Venlo voor haar rekening.

ening.

Sportletsels

In deze training krijgt u handvaten om eerste hulp te verlenen tijdens situaties waarbij het bij de betreffende sport verkeerd afloopt. Denk hierbij aan de volgende zaken:

 • Hoe werkt alarmeren en bij welke letsels en ziektebeelden pas ik dat toe;
 • Breuken, kneuzingen en ontwrichtingen herkennen;
 • Verbrandingen door bijvoorbeeld glijden over kunstgras of de vloer van een sporthal;
 • Hoofdletsel;
 • Spierblessures.

De kosten voor de cursus Sportletsels neemt de gemeente Venlo voor haar rekening.