Venlo.fit

Missie
Venlo.fit streeft naar het creëren van een gezond en actief leven voor alle inwoners van de gemeente Venlo, aan de hand van een bewuste leefstijl. Dat moet er toe leiden dat Venlo in 2025 de gezondste en actiefste gemeente van Nederland is, waar de inwoners trots op zijn.

 Visie
Venlo.fit wil samen met aanbieders van sport, bewegen en leefstijl alle inwoners van Groot Venlo meer regie over hun eigen gezonde leefstijl geven. We willen inspireren, informeren en verbinden en een omgeving realiseren waarin inwoners worden geholpen een bewust gezond leven te leiden. Dat resulteert in meer participatie en meer kwaliteit van leven.