Team 12

Sinds de invoering van de participatiewet zijn er veel gemeentes aan het experimenteren met invoering beschut werk en op zoek naar maatwerkvoorzieningen. Volgens ons heeft ieder mens het recht om de kans te krijgen zo volwaardig mogelijk mee te doen. Vanuit een ouderinitiatief zijn we gestart met maatwerkvoorzieningen met sport als (bind)middel om jongeren met een gebruiksaanwijzing in staat te stellen door te gaan met hun ontwikkeling. Kernwoorden bij Team 12 zijn participatie en perspectief. Team 12 levert tevens een bijdrage aan een maatschappelijk probleem, het tekort aan vrijwilligers bij (sport)organisaties. Team 12 werkt in het stadion van VVV-Venlo.
Lees hier verder

Meer informatie: www.team-12.nl