Stap 5: Hoe houden we elkaar scherp?

Invoeren van een veilig klimaat is één, aandacht houden voor dit onderwerp is een andere en minstens zo belangrijke inspanning. Wel een die er toe leidt dat je verenigingscultuur een positief imago krijgt en houdt. Een waar nieuwe leden zich uiteindelijk aan willen verbinden.

Op deze pagina van Centrum Veilige Sport Nederland staan enkele tips hoe je dit kunt doen. Hier staan onder meer opleidingen voor sportbegeleider, tip over positief coachen en tegengaan van pesten.

Het creëren van een vereniging waar iedereen zich thuis voelt en op een veilige en plezierige manier met zijn hobby bezig kan zijn, valt of staat bij de aandacht voor deze onderwerpen. Door die aandacht ga je een cultuur creëren waar deze onderwerpen als vanzelfsprekend worden gezien en door iedereen binnen de vereniging wordt uitgedragen.

 

Ondersteuning door gemeente
De gemeente beseft dat er weer een extra taak bij de verenigingen neergelegd wordt. Daarom is dit hulpmiddel ontwikkeld en kunnen verenigingsondersteuners altijd benaderd worden voor hulp. Zij kunnen vanuit hun netwerk extra expertise inschakelen om de vereniging te ondersteunen in het implementeren van een veilig klimaat. Schroom niet om daar gebruik van te maken, het kan je werk als bestuur verlichten. Verder zal de gemeente regelmatig aandacht besteden aan dit onderwerp via algemene bijeenkomsten en de site van Venlofit.nl (www.venlo.fit).

Vormen van ondersteuning
Het team Sportontwikkeling biedt zes vormen van ondersteuning aan om verenigingen te begeleiden bij het creëren en borgen van een veilige vereniging. Verenigingen kunnen bespreken met de verenigingsondersteuner waar hun behoefte ligt.

  1. Informatief gesprek waarbij de behoefte wordt bepaald.
  2. Voorgaande plus gesprek met bestuur om uitleg te geven over dit stappenplan. Het plan wordt daarbij uitgereikt en het bestuur gaat zelf er mee aan de slag.
  3. Projectmatige aanpak met ondersteuning van de verenigingsondersteuner om het project succesvol te maken.
  4. Voorgaande plus eerste ondersteuning verenigingscommissie tot en met de nulmeting en conclusies.
  5. Voorgaande plus begeleiden en uitvoeren workshops om bewustwording te creëren en beleid onacceptabel gedrag op te stellen.
  6. Voorgaande plus samen kijken naar de toekomst en borgen van het beleid.