Stap 2: Nulmeting

Voordat je begint en je dubbel werk doet, is het goed om een eerste inventarisatie te doen. Wat is er al aanwezig binnen je vereniging:

 • Hebben we omgangsregels en gedragsregels?
 • Waar kunnen leden terecht met meldingen en/of vragen over de sociale veiligheid?
 • Hebben we intakegesprekken met nieuwe vrijwilligers?
 • Checken we het tuchtrechtregister en vragen we een VOG?
 • Welke preventieve maatregelen nemen we?
 • Welke correctieve maatregelen hebben we afgesproken?
 • Weten we wat te doen als het misgaat?
 • Wat zijn de risicofactoren?

Over dat laatste punt het volgende: als bestuur wil je natuurlijk weten of grensoverschrijdend gedrag voorkomt of kan voorkomen binnen je vereniging. Daarom maak je een risicoscan:

 • Wat gaat er goed in jullie vereniging?
 • Wat kan beter?
 • Welke risico’s lopen we betreffende grensoverschrijdend gedrag?

Het is goed bewust te worden van de risico’s. Je kunt gebruik maken van diverse scans. Voor de scan van Centrum Veilige Sport Nederland: klik hier.

Het is ook mogelijk om voor een werkvorm te kiezen waarmee je de risico’s in kaart brengt. Deze zijn te vinden op de site ‘in veilige handen’. Klik hier of hier.

Kies welke vorm het beste bij jouw vereniging past:

 • Neem een scan af bij een doorsnede van de leden;
 • Benoem de belangrijkste verbeterpunten;
 • Laat de Verenigingsondersteuner meekijken naar het resultaat.

Waarschijnlijk vind je diverse tekortkomingen en loop je het risico niet te weten waar te beginnen. Daarvoor heeft Centrum Veilige Sport Nederland werkvormen opgesteld om prioriteiten te kunnen stellen. Het stellen van prioriteiten is ook afhankelijk van de visie die je als vereniging hebt op een veilig klimaat. Hoe je prioriteiten stelt, vind je hier en hier.