FAQ

Kan ik ook zwembad De Wisselslag huren via het nieuwe verhuursysteem?
Nee, dat is niet mogelijk. Via het nieuwe verhuursysteem kunnen alleen gemeentelijke binnensportaccommodaties worden gehuurd.


Welke sportaccommodaties kan ik met dit nieuwe systeem huren?
Bij het menukopje accommodaties kunt u zien welke sportaccommodaties u zelf kunt huren.


Wat doe ik als de accommodatie die ik wil huren er niet bij staat?
Als de locatie die u wenst te huren niet in het overzicht van sportaccommodaties staat, dan kunt u een email sturen naar sportloket@venlo.nl met de vermelding welke gemeentelijke sportlocatie u wanneer wenst te huren. We laten u dan weten of dat mogelijk is en hoe u dat kunt aanvragen.


Als vereniging willen wij het hele jaar op een vaste avond een sportaccommodatie afhuren. Moeten we dat dan per keer reserveren?
Nee, dat hoeft niet. Met zogeheten ‘langhuurders’ maken we zelf afspraken voor de periode dat ze een sportaccommodatie willen huren. Maar mocht uw vereniging naast deze vaste afspraken ook op een ander moment de accommodatie een keer willen huren, bijvoorbeeld voor een toernooi, dan moet u dit wél reserveren via ons verhuursysteem.


Wat gebeurt er met de gegevens die ik invoer? Wie heeft daar toegang toe?
Wij willen graag zo transparant mogelijk zijn over de persoonlijke gegevens die wij ontvangen. Welke gegevens wij ontvangen en hoe wij ze gebruiken, kunt u lezen bij het menukopje privacy.