Project Playmaker

Een sportvereniging is een community spot, een dwarsdoorsnede van onze samenleving. Een plek waar mensen samenkomen. Mensen die dezelfde passie delen, dezelfde clubkleuren dragen en dezelfde doelen najagen. Maar die sportvereniging kan ook een grote diversiteit aan mensen herbergen: verschillende leefstijlen, overtuigingen en achtergronden. Dit vraagt vaak meer van een jeugdtrainer dan enkel het uitzetten van pionnen en het maken van een opstelling. In onze visie zijn jeugdtrainers morele leiders. Hun gedrag geldt als voorbeeld voor hun pupillen en zij zijn vaak de eersten die merken of horen als er iets speelt bij een jongeren.
Maar voor de vaak goed bedoelende vrijwilligers kan dit soms een hele opgave zijn. Zeker als het gaat over de begeleiding van kinderen die net even wat meer ondersteuning en aandacht vragen of buiten de lijntjes kleuren. De meeste vrijwilligers lopen dan al snel tegen hun grenzen aan op het gebied van tijd, kennis en verantwoordelijkheid. Juist dan is het goed als er op en om het veld professionele ondersteuning beschikbaar is.

Sportclub Irene is aan de slag gegaan met een nieuwe aanpak voor het helpen van jeugdtrainers bij het invullen van hun rol als morele leider: de playmaker, een pedagogisch medewerker. Opgezet door Assist. Met de aanwezigheid van een pedagogisch medewerker wordt ook invulling gegeven aan een ketenaanpak waarin verenigingen worden opgenomen in het professionele netwerk in de wijk. Wanneer nodig kan een beroep worden gedaan op bijvoorbeeld maatschappelijk werk, school of de wijkagent met als doel om de jongere voor de vereniging te behouden. De pedagogisch medewerker fungeert dan als het ware als een brug tussen vereniging en de medeopvoeders in de wijk.