FAQ

Hoe is het geregeld met verwijzing en verzekering voor de expertises binnen het Performance Centre Venlo?

Fysiotherapie

 • toegankelijk zonder verwijzing huisarts of specialist
 • gaat via de aanvullende verzekering

Diëtetiek

 • alleen toegankelijk na verwijzing van een (huis)arts
 • 3 uur basisverzekering en de rest eventueel uit de aanvullende verzekering

Medische psychologie

 • voor sporters direct toegankelijk
 • valt in principe niet onder de zorgverzekering, betaling door sporter

Sportgeneeskunde

 • keuringen direct toegankelijk
 • via aanvullende verzekering: klant betaalt, dient zelf factuur in bij de zorgverzekeraar en ontvangt vergoeding op basis van de afgesloten aanvullende verzekering
 • blessureconsult: alleen op verwijzing van een arts
 • via de basis verzekering
 • specifieke sportbegeleiding: maatwerk in overleg met de sporter
 • via aanvullende verzekering: klant betaalt, dient factuur zelf in bij de zorgverzekeraar en ontvangt vergoeding op basis van de afgesloten aanvullende verzekering
 • coördinatie van medische begeleiding op maat kan via het netwerk van de sportarts. Hierbij is het wel van belang dit bij voorkeur gebeurt in combinatie met een blessureconsult of na een keuring