Nieuwe coronamaatregelen

Subsidieregeling Opleiding Jeugdtrainers

Het afgelopen jaar is niet goed geweest voor onze gezondheid. We zaten meer binnen en bewogen minder. Jongeren gaven bovendien aan het contact met vrienden te missen en te weinig om handen te hebben. Het is tijd om daar wat aan te veranderen. De Provincie Limburg heeft daarom sinds 26 oktober 2021 een subsidieregeling om amateursportorganisaties, zoals bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen, te ondersteunen in het opleiden van jeugdtrainers. Eén op de drie sportverenigingen in Limburg heeft namelijk een tekort aan jeugdtrainers, terwijl juist zij onmisbaar zijn om sport voor kinderen en jongeren leuk en gezond te maken. De subsidieregeling is bedoeld voor alle Limburgse amateursportorganisaties die één of meerdere jeugdtrainers een gecertificeerde opleiding willen laten volgen. Het maximale bedrag dat per organisatie kan worden aangevraagd is € 500,00. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 25 februari 2022. Meer informatie: www.limburg.nl/jeugdtrainers

jongen smeert boterham

6000 leerlingen doen mee met Nationaal Schoolontbijt in Venlo

In de ontbijtweek (1 t/m 5 november) besteden scholen aandacht aan het belang van goed ontbijten. In de gemeente Venlo doen ongeveer 6000 leerlingen mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Naast veel scholen in het primair onderwijs doen ook de drie OGVO-campussen mee.

Healthy Heroes programma

Coronamaatregelen

Extra tijdelijke subsidie in Venlo voor Gezondheid en Sport

Het kabinet heeft extra middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten, om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. Gemeente Venlo heeft dit steunpakket onder andere vertaald in een tijdelijke subsidie: ‘Coronasteunpakket Gezondheid en Sport’. Organisaties kunnen een voorstel voor activiteiten en programma’s indienen, die gericht zijn op het versterken van het welzijn en de leefstijl van Venlose inwoners. Aanvragen kunnen tot en met het einde van dit jaar ingediend worden. Het Rijk heeft het steunpakket in het leven geroepen om hiermee ideeën en activiteiten te ondersteunen die de negatieve gevolgen van coronamaatregelen verminderen.

Meer bewegen: iedereen kan meedoen!

Bewegen… iedereen zegt dat het goed voor je is. Misschien vind je dat zelf ook wel. Misschien ook niet. Je vindt het in ieder geval belangrijk genoeg om eens te gaan kijken hoe jij meer wil gaan bewegen. Maar bewegen is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Terwijl het dat eigenlijk wel zou moeten zijn. Zet daarom vandaag de eerste stap en ga het beweeggesprek aan.

Klik hier voor het interview met Ivor Straetemans, sportconsulent team Sportontwikkeling gemeente Venlo.

Verdere versoepeling maatregelen sport

Het kabinet heeft met ingang van zaterdag 26 juni 2021 de maatregelen voor de sport verder versoepeld. Dat geldt voor zowel binnensportaccommodaties, buitensportaccommodaties en zwembaden.

Klik hier voor deze maatregelen
Klik hier voor de coronaregels sporten
Klik hier voor het protocol verantwoord zwemmen

Mochten er vragen zijn, dan kan er contact worden opgenomen met het Sportloket: sportloket@venlo.nl / 077-7110032. De meest actuele informatie is te vinden op www.venlo.fit en www.venlo.nl.

Compensatieregeling voor sportverenigingen
Wilt u weten of uw vereniging in aanmerking komt voor een compensatieregeling voor schade door coronamaatregelen? Klik hier voor meer informatie.

Incompany ASM-instructeursopleiding Advanced

Performance Centre Venlo biedt in samenwerking met de ASM Academy in september 2021 speciaal in Venlo een incompany ASM-instructeursopleiding Advanced aan. De instructeursopleiding is het eerste niveau van bekwaamheid. De inhoud is gebaseerd op reeds aanwezige (methodische/didactische) kennis en kunde van de professional. In de scholing is er veel aandacht voor theorie en praktijk.

De kosten van de cursus bedragen € 945. Als de cursist deelneemt vanuit een Venlose vereniging, dan willen we dit stimuleren vanuit de Gemeente Venlo met een financiële bijdrage van 50% van de kosten.

Ben je geïnspireerd geraakt in de opleiding? Schrijf je dan in bij: e.bongers@venlo.nl en vermeld jouw naam en de naam van jouw organisatie of vereniging. Inschrijven voor de opleiding kan tot uiterlijk vrijdag 11 juni.

Gemeente Venlo gaat voor gezond!

Op 7 juni ondertekende wethouder Frans Schatorjé de landelijke ambitie JOGG ‘gezonder voedingsaanbod in gemeentehuizen 2021-2025’. JOGG-Nederland, een beweging die zich inzet voor een gezonde jeugd, heeft voor de jaren 2021-2025 een landelijke ambitie opgesteld voor het aanbieden van een gezonder voedingsaanbod in gemeentehuizen. Met de ondertekening van de landelijke ambitie onderschrijven de gemeente Venlo en Vitam (cateraar) hun samenwerking om deze ambitie te realiseren.

Met de verhuizing naar het nieuwe stadskantoor in 2016 heeft toentertijd ook een nieuwe cateraar intrek genomen in het gebouw. Deze cateraar, Vitam, hanteert een beleid dat is gericht op gezond en duurzaam eten. Onlangs is het bedrijfsrestaurant gewaardeerd met de Zilveren Kantineschaal van het Voedingscentrum. Naar aanleiding hiervan is de gemeente Venlo benaderd om de landelijke ambitie van JOGG te ondertekenen.

De gemeente Venlo is sinds 2015 aangesloten bij de landelijke JOGG beweging en heeft de afgelopen jaren al veel gerealiseerd voor de jongeren in Venlo. JOGG vormt samen met JOGG-gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven een landelijk netwerk om de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. Vanuit de gedachte ‘practice what you preach’ geven we met een gezonde eetomgeving in de eigen werkomgeving het goede voorbeeld.

OGVO.fit stimuleert gezondere leefstijl leerlingen en medewerkers

OGVO.fit is een initiatief in samenwerking met Venlo.fit van de Gemeente Venlo om de thema’s bewegen, voeding, welbevinden en gezonde leefstijl te stimuleren bij leerlingen en medewerkers. Samen hebben zij ‘de week van de gezonde jeugd’ georganiseerd, die plaatsvindt van 7 tot en met 11 juni.

Alle drie de scholen van OGVO hebben de kwalificatie ‘Gezonde School’ gekregen. “Met de ‘week van de gezonde jeugd’ willen we hier extra aandacht aan besteden”, zegt Yvonne Sanders, directielid OGVO en portefeuillehouder OGVO.fit. “Bij iedere activiteit staat één van de thema’s van de Gezonde School centraal. Zo besteden we aandacht aan het welbevinden van onze leerlingen met workshops Krav Maga en gastcolleges van de VVV Foundation, staat gezonde voeding centraal bij een smoothieproeverij en geeft een ex-verslaafde gastcolleges over de impact van alcohol en drugs op zijn leven.” Het volledige programma is te vinden op de nieuwe website: www.ogvo.nl/ogvofit.

Roy Palmen, voorzitter College van Bestuur: “Goed onderwijs gaat verder dan alleen een diploma behalen. Leerlingen zullen moeten leren om gezond en wendbaar te zijn, om zich uiteindelijk staande te kunnen houden in een maatschappij waar een leven lang leren steeds meer de norm zal zijn. Daarom is dit initiatief ook zo belangrijk.”

Met het oog daarop zoekt OGVO steeds meer de samenwerking met de regio op. Op donderdag 10 juni zal dan ook het samenwerkingscontract met de Venloop getekend worden door Roy Palmen, voorzitter College van Bestuur, Yvonne Sanders, directielid en portefeuillehouder OGVO.fit, en Wim Lensen, directeur Venloop.

Ons team

Venlo.fit is de campagne van het team Sportontwikkeling van de gemeente Venlo.