Tijdpad

 1. Inspiratiefase – duur maximaal zes maanden tot één jaar
 • Inspireren van onderwijskrachten, ouders, MR en ouderraad d.m.v.: Roadshow met meerdere partners. Brainstorm bijeenkomst.
 • Projectopdracht inclusief analyse van de school.
 • Vervolggesprekken voor concretisering.
 • Contact met Bovenschoolse stuurgroep & onderwijsstichting bestuur.
 • Draagvlak creëren door actief te communiceren.

 

 1. Ontwikkelfase – duur maximaal zes maanden tot één jaar
 • Vormen van een projectgroep met projectleider.
 • Werkgroepen vormen voor voeding, bewegen en cultuur.
 • Projectplan.
 • Gesprek aangaan met betrokken a.d.h.v. het projectplan.
 • Draagvlak creëren door actief te communiceren.

 

 1. Implementatiefase
 • Kick-off bijeenkomst.
 • 0-meting.
 • Uitvoeringsprogramma per werkgroep.
 • Actief communiceren en resultaten delen.
 • Evaluatie en borging met groeimodel.