Resultaten

Indicatoren
Het programma richt zich primair op gezonde leefstijl: voeding en bewegen. Daar wordt dus ook op gemeten aan de hand van een aantal vastgestelde indicatoren. De volgende indicatoren gebruiken we om het effect van het programma te meten:

  • Voeding: groente- en fruitnormen, water drinken
  • Gezonde leefstijl: BMI
  • Bewegen (kwantiteit): norm 1 uur per dag matig intensief bewegen
  • Bewegen (kwaliteit): MQ scan (motoriek)

 

Meetinstrumenten
Diverse meetinstrumenten worden toegepast om bovenstaande indicatoren te meten. BMI en MQ scan meten we één keer per jaar tijdens een les bewegingsonderwijs. Dit kan dus gezamenlijk in één instrument worden vormgegeven. Voor de overige indicatoren stellen we een vragenlijst op om de leerlingen één keer per jaar te bevragen.

 

Uitvoering
De gemeente Venlo wil samen met de GGD de monitoring verzorgen en analyseren. Hiermee wordt dus een school ontlast. Maar de school (en de ouders) moeten wel goedkeuring geven voor de monitoring, waarbij we aandacht hebben voor de AVG richtlijnen. De school dient dit onderdeel te faciliteren door ruimte te creëren in het lesprogramma (bijvoorbeeld tijdens het bewegingsonderwijs) om leerlingen te meten en te bevragen.

Concreet betekent dit:
0-meting in de eerste maand van het schooljaar. Er wordt gestart met een meetweek. In deze meetweek gaan we het volgende meten:

  • BMI: uitgevoerd door de GGD in een les bewegingsonderwijs
  • MQ scan: uitgevoerd door de sportconsulenten van de gemeente Venlo in een les bewegingsonderwijs
  • Vragenlijst over voeding, leefstijl, beweeggedrag: uitgevoerd door de GGD tijdens een les bewegingsonderwijs

 

Resultaten in Parkstad Limburg
De Gezonde Basisschool van de Toekomst is een basisschool waar kinderen niet alleen leren, maar ook gezond leren leven. Van leerschool naar leefschool. Met dat uitgangspunt startten vier basisscholen in Parkstad Limburg in 2015 met het programma GBT. De Universiteit van Maastricht monitort het effect. De uitkomst van het onderzoek onder de scholen waar niets gebeurt, is zeer verontrustend: het BMI neemt daar toe. Kortom: niets doen is geen optie!