FAQ

Wat is het verschil tussen de landelijke 'gezonde school' en 'De Gezonde Basisschool van de Toekomst'?

De Gezonde school is een door de overheid erkend programma dat gericht is op gezondheidsbevordering op scholen. Dit programma bestaat uit meerdere erkende werkwijzen en activiteiten. Een Gezonde school krijgt een speciaal vignet. Het vignet Gezonde school is een officiële erkenning voor scholen, die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen. De ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’ staat volledig achter de ambities van het vignet gezonde school.

Komt er ook voorlichting voor ouders over wat een gezonde leefstijl is?

Samen met de school en GGD organiseren wij activiteiten over voeding, beweging en andere thema´s voor ouders. Ouders kiezen zelf of zij willen meedoen aan deze activiteiten.

Overblijven, gebeurt dat per klas of met de hele school?

In principe wordt er geluncht in de klas. Als de school dit anders wil organiseren, kan zij daar zelf voor kiezen. De extra tijd om te bewegen is niet klassikaal georganiseerd, maar wordt schoolbreed georganiseerd.

Is mijn kind verplicht op school over te blijven?

Nee. Voor de leerlingen die dat willen, wordt tussen de middag een gezonde lunch geserveerd.

Wat is gezonde voeding?

Wij vragen hiervoor advies bij Het Voedingscentrum en maken gebruik van de kennis van de diëtisten.

Wat als mijn kind een allergie heeft?

Elke school heeft een overzicht van de kinderen met een voedselallergie. Of kinderen die speciale voeding krijgen. Er wordt samen met de cateraar bekeken hoe we het beste rekening kunnen houden met de dieeteisen van deze kinderen. Dit wordt ook vastgelegd om fouten te voorkomen.

Kan een kind ook teveel bewegen?

Een kind is de ene dag meer actief dan de andere. Tijdens schooltijden zijn kinderen op De Gezonde Basisschool van de Toekomst minstens één uur per dag actief. Dit wordt aanbevolen door het Nationaal Instituut Sport en Bewegen. Als uw kind ook thuis nog veel beweegt of sport, is dit goed voor de motorische en sociale ontwikkeling van uw kind. Ook de gezondheid van uw kind wordt hierdoor beter.

Moet ik mijn kind opgeven voor de gezonde lunch of beweeg- en cultuuractiviteiten?

Zodra een basisschool zich aansluit bij het gedachtegoed van de Gezonde basisschool van de Toekomst is het aanmelden voor de gezonde lunch of beweeg- en cultuuractiviteiten niet nodig, aangezien de gezonde lunch en beweeg- en cultuuractiviteiten onderdeel zijn van de verlengde schooldag en dus onderwijstijd.

Waarom wordt de schooldag verlengd?

Door de schooldag te verlengen met minimaal 30 minuten ontstaat er in de middagpauze extra ruimte om gezamenlijk te genieten van een gezonde lunch met aansluitende beweeg- en cultuuractiviteiten op het schoolplein, onder begeleiding van een pedagogisch medewerker. Hierdoor leren kinderen opgroeien met een gezonde leefstijl, met voldoende gezonde voeding en beweging.

Wat zijn de kosten om mijn kind deel te laten nemen aan de gezonde lunch?

Om de kinderen een gezonde lunch aan te bieden, dient er gewerkt te worden met een ouderbijdrage. De hoogte daarvan wordt bepaald door de basisschool. Uit onderzoek in Parkstad (Zuid-Limburg) – waar het gedachtegoed reeds een aantal jaar wordt toegepast op een aantal basisscholen, bedraagt de ouderbijdrage € 1,75 per lunch. Dit is over het algemeen goedkoper dan dat ouders de boterhamtrommel zelf gaan vullen van hun kind(eren).

Moet ik mijn kind sportschoeisel meegeven voor het extra bewegen op school?

De kinderen hoeven geen extra sportschoeisel mee te nemen om deel te nemen aan de extra beweeg- en cultuuractiviteiten.

Mijn kind mag geen varkensvlees en/of gluten eten, aan wie moet ik dit doorgeven?

Ouders dienen aan school door te geven welke producten hun kind(eren) niet mogen eten, zodat de school dit kan doorgeven aan de organisatie die de lunch bereidt.

Uit welke producten bestaat een gezonde lunch?

De gezonde lunch bestaat uit diverse producten uit de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum, waarbij onderscheid wordt gemaakt in drie categorieën: A t/m C. Om de haalbaarheid van de gezonde lunch te realiseren, is gekozen voor de verhouding 80% uit categorie A (beste kwaliteit) en 20% uit categorie B.

Is er ook een naschools sport- en cultuurprogramma waar mijn kind aan kan deelnemen?

Sommige basisscholen maken gebruik van een naschools sport- en cultuurprogramma. Deze activiteiten sluiten aan bij het gedachtegoed van de Gezonde Basisschool van de Toekomst, maar vallen niet onder de verplichte onderwijstijd.

Gaan de beweegactiviteiten en gezonde lunch ten koste van reguliere onderwijstijd?

Bij het toepassen van de Gezonde Basisschool van de Toekomst wordt de schooldag met minimaal 30 minuten verlengd. Hierdoor wordt er extra tijd vrijgemaakt voor de gezonde lunch en beweeg- en cultuuractiviteiten. Dat gaat dus niet ten koste van de reguliere onderwijstijd.

Is er (geschoolde) begeleiding bij het beweeggedeelte en de gezonde lunch?

Tijdens de gezonde lunch en de beweeg- en cultuuractiviteiten is er altijd geschoolde begeleiding (pedagogisch medewerkers) aanwezig, met ondersteuning van stagiaires en vrijwilligers.

Ik wil graag als vrijwilliger meehelpen bij de gezonde lunch of de beweeg- en cultuuractiviteiten, is dit mogelijk?

Het vormgeven van de Gezonde Basisschool van de Toekomst doen we samen. Vrijwillige hulp is dan ook meer dan welkom bij ondersteuning van de gezonde lunch en beweeg- en cultuuractiviteiten. Wilt u bijdragen aan het aanleren van een gezonde leefstijl bij kinderen? Meld u zich dan als vrijwilliger aan op school.