Doelstellingen

 • Bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen
 • Verbeteren van de leerprestaties van kinderen
 • Extra investeren in kinderen met achterstanden
 • Optimaal ontwikkelen en benutten van talenten van kinderen
 • Verbeteren van de gezondheid en leefstijl van kinderen op langere termijn
 • Gelijke kansen voor alle kinderen
 • Opvang voor kinderen van werkende ouders
 • Voorzieningen in de buurt behouden of creëren
 • Bewustwording van gezonde leefstijl door voldoende aanbod in sport, bewegen, cultuur en ontspanning
 • Ouders faciliteren in het combineren van werk en opvoeding van hun kinderen

 

Korte termijn doelen: beoogde resultaten schooljaar 2020-2021

 • Minimaal vijf scholen zijn aangesloten bij het gedachtegoed GBT en gaan het ontwikkeljaar in met de ondersteuning en begeleiding van de gemeente Venlo en betrokken partners.
 • Er wordt een samenwerkingsverband gecreëerd tussen GBT, JOGG, IKS en Food=U, waarbij zoveel mogelijk activiteiten van deze projecten ondergeschikt zijn aan het gedachtegoed van GBT.

 

Lange termijn doel: beoogde resultaten 2023

 • Op iedere aangesloten GBT school wordt in maximaal drie jaar via een groeimodel viermaal per week één uur extra matig tot intensief bewegen (beweeggedeelte) en viermaal een gezonde lunch (voedingsgedeelte) gerealiseerd.