Extra ondersteuning voor vijf Spring locaties

Een goed beweegprogramma opstellen voor peuters van 2 tot 4 jaar blijft lastig. Deze kinderen zitten volop in motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling en hebben levenslang profijt van een goede basis. Anne Bijlmakers is vanaf september werkzaam op vijf locaties in Blerick om de pedagogisch medewerkers extra ondersteuning te bieden in de vorm van een coachende rol. Het begint met Anne zelf die het beweegaanbod stuurt samen met haar twee stagiaires. Op het einde van het schooljaar geven de pedagogisch medewerkers zelf gestructureerde en leerzame lessen met Anne op de achtergrond.

Naast het aanbieden van gestructureerd beweegaanbod verzorgt Anne ook een zogenaamde motorische nulmeting. Van elk kind wordt gedocumenteerd hoe ze er motorisch voorstaan aan het begin van het schooljaar. Hier komen eventuele achterstanden of talenten aan het licht. Ook kunnen locaties onderling vergeleken worden om het algemene niveau te bepalen. Na een jaar wordt deze test herhaald om voortgang, achterstanden of talenten te meten.

De extra ondersteuning wordt verricht op zogenaamde VVE-locaties (Vroeg Voorschoolse Educatie). Deze opvangcentra krijgen extra ondersteuning van de gemeente Venlo op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling en motorische ontwikkeling.