Club FIT

Bij kinderen met een verminderde motoriek blijkt vaak dat zij sport en bewegen minder leuk (gaan) vinden. Om deze kinderen te ondersteunen in een vroeg stadium en vooral weer plezier te laten beleven aan sport en bewegen, is Club ‘FIT’ opgestart.

Door de kleine groepen (maximaal 12 leerlingen) en door begeleiding van een ervaren vakleerkracht creëren we de optimale omgeving om lekker te bewegen. Na een periode van 6 weken wordt de voortgang van het kind bekeken. Aan de hand van deze evaluatie kijken we of het kind door kan stromen naar het reguliere sportaanbod.

Club ‘FIT’ is er voor kinderen vanaf 6 jaar uit het basis- en speciaal-onderwijs die moeite hebben om deel te nemen aan de reguliere beweegmomenten.
Club ‘FIT’ is een samenwerking tussen JOGG Venlo, Iedereen Kan Sporten (IKS) en Venlo.fit

Klik hier voor de brochure Venlo.fit

 

Meer informatie
Tijn Wabeke
Sportconsulent Venlo.fit
Email: t.wabeke@venlo.nl
Mobiel: 06 – 294 223 82