Subsidieregeling Opleiding Jeugdtrainers

Het afgelopen jaar is niet goed geweest voor onze gezondheid. We zaten meer binnen en bewogen minder. Jongeren gaven bovendien aan het contact met vrienden te missen en te weinig om handen te hebben. Het is tijd om daar wat aan te veranderen. De Provincie Limburg heeft daarom sinds 26 oktober 2021 een subsidieregeling om amateursportorganisaties, zoals bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen, te ondersteunen in het opleiden van jeugdtrainers. Eén op de drie sportverenigingen in Limburg heeft namelijk een tekort aan jeugdtrainers, terwijl juist zij onmisbaar zijn om sport voor kinderen en jongeren leuk en gezond te maken. De subsidieregeling is bedoeld voor alle Limburgse amateursportorganisaties die één of meerdere jeugdtrainers een gecertificeerde opleiding willen laten volgen. Het maximale bedrag dat per organisatie kan worden aangevraagd is € 500,00. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 25 februari 2022. Meer informatie: www.limburg.nl/jeugdtrainers