Extra tijdelijke subsidie in Venlo voor Gezondheid en Sport

Het kabinet heeft extra middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten, om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. Gemeente Venlo heeft dit steunpakket onder andere vertaald in een tijdelijke subsidie: ‘Coronasteunpakket Gezondheid en Sport’. Organisaties kunnen een voorstel voor activiteiten en programma’s indienen, die gericht zijn op het versterken van het welzijn en de leefstijl van Venlose inwoners. Aanvragen kunnen tot en met het einde van dit jaar ingediend worden. Het Rijk heeft het steunpakket in het leven geroepen om hiermee ideeën en activiteiten te ondersteunen die de negatieve gevolgen van coronamaatregelen verminderen.