Venlose wethouder Zorg, Welzijn en Onderwijs: ‘Aan één knop draaien is niet voldoende’

Zorg dat gemeenten met een lokale aanpak hun jeugd een gezonde toekomst kunnen blijven bieden. Deze oproep deden 88 wethouders en JOGG aan alle kandidaat-Kamerleden. Ook de Venlose wethouder van Zorg, Welzijn en Onderwijs, Frans Schatorjé, ondertekende de oproep.

Venlo is sinds 1 juli 2015 JOGG-gemeente en werkt nu ook op regionaal niveau mee aan een gezondere leefomgeving voor kinderen en jongeren. Met alle gemeenten uit de regio Noord-Limburg stelden ze vorig jaar de ambitie om in 2040 de gezondste regio te zijn.

Waarom de wethouder het zo belangrijk vindt om in te zetten op een gezonde leefomgeving?
“Kinderen die gezond leven, presteren beter op school. Daarmee stijgen hun kansen op de arbeidsmarkt en wordt de kans om sociaal goed mee te doen groter. In Venlo streven we ernaar om zoveel mogelijk kinderen die betere toekomst te bieden, en daarmee direct ook de vitaliteit van onze toekomstige werknemers te waarborgen. Kinderen zouden vanaf hun geboorte tot hun rijbewijs moeten worden ondergedompeld in gezondheid.”

Versoepeling maatregelen sport

Het kabinet heeft dinsdag 23 februari soepelere maatregelen voor de sport afgekondigd. Buitensporten in groepsverband en teamsporten in de leeftijdsgroep t/m 26 jaar zijn weer mogelijk. Voor het buitensporten is een aantal nieuwe maatregelen uitgeschreven. Met deze brief informeren we jullie hierover.

Klik hier voor deze maatregelen.
Klik hier voor het aanvraagformulier voor verenigingen en sportaanbieders.

Mochten er vragen zijn, dan kan er contact worden opgenomen met het Sportloket: sportloket@venlo.nl / 077-7110032. De meest actuele informatie is te vinden op www.venlo.fit en www.venlo.nl.

Compensatieregeling voor sportverenigingen
Wilt u weten of uw vereniging in aanmerking komt voor een compensatieregeling voor schade door coronamaatregelen? Klik hier voor meer informatie.

Opening watertappunten basisscholen

Op de Nationale Kraanwaterdag zijn op vier scholen in Venlo een watertappunt geopend: op Basisschool Mikado, Basisschool De Meule, De Wijnberg Onderwijsexpertise lzk so/vso en OJBS de Toermalijn. Op Basisschool Mikado werd het tappunt geopend door wethouder Sjors Peeters en op OJBS de Toermalijn mocht wethouder Alexander Vervoort het tappunt feestelijk openen. Met deze watertappunten stimuleert Venlo.fit het drinken van kraanwater, als onderdeel van een gezonde leefstijl.

Podcast Gezonde Basisschool van de Toekomst

De Gezonde Basisschool van de Toekomst is een totaalconcept waarin onderwijs, gezondheid, kinderopvang, peuterspeelzalen en vrije tijdsbesteding (muziekles, sportclub) in een geïntegreerd dagprogramma in school worden aangeboden. De podcast De Gezonde Basisschool van de Toekomst zoomt in op het gedachtegoed en de partijen die het totaalconcept vorm en inhoud geven.

Venlo.fit Sportvisie 2030

De Venlo.fit Sportvisie 2030 heeft als ambitie zoveel mogelijk inwoners in beweging te krijgen en te houden, dat inwoners plezier hebben aan sport en bewegen en dat sport en bewegen een middel is om gezond op te groeien en een gezonde leefstijl te hanteren. Met subsidies willen we activiteiten en projecten stimuleren die bijdragen aan de ambities van de sportvisie. De Venlo.fit Sportvisie 2030 bestaat uit vier domeinen:

  1. Wij leren bewegen
  2. Bij ons beweegt iedereen
  3. Sportverenigingen en haar voorzieningen
  4. Onze ruimte daagt uit

Ons team

Venlo.fit is de campagne van het team Sportontwikkeling van de gemeente Venlo.