Digitaal vergaderen en digitale besluitvorming bij verenigingen

Het verenigingsleven is al ruim een jaar in de ban van het coronavirus. De geldende maatregelen zorgen ervoor dat verenigingen beperkt zijn in het organiseren van fysieke ontmoetingen. Buiten de reguliere verenigingsactiviteiten, hebben de maatregelen ook gevolgen voor het organiseren van bijvoorbeeld een Algemene Ledenvergadering.

Op 24 april 2020 heeft de regering de zogenaamde Corona Spoedwet goedgekeurd, waarvan delen met terugwerkende kracht zijn ingegaan op 16 maart 2020. De wet zou aanvankelijk vervallen op 1 februari 2021, maar biedt ruimte voor verlenging met een termijn van telkens twee maanden. Van verlenging blijft sprake, zolang bijeenkomsten met grote groepen nog niet zijn toegestaan en de 1,5-meter maatregel nog van kracht is.

Specifiek voor het bestuur van een vereniging voorziet de Corona Spoedwet in een aantal mogelijkheden met betrekking tot het houden van een Algemene Ledenvergadering, ook als deze niet expliciet in de statuten zijn beschreven. Om sportverenigingen hierin te faciliteren, is op initiatief van het team sportontwikkeling van de gemeente Venlo een advies opgesteld met betrekking tot digitaal vergaderen en digitale besluitvorming bij verenigingen. Onderdeel van deze opdracht is het opstellen van een memo dat dient als handvat voor verenigingen in deze tijd waarin maatregelen het verenigingsleven beperken in het houden van fysieke ontmoetingen.

Verdere versoepeling maatregelen sport

Het kabinet heeft vanaf dinsdag 16 maart de maatregelen voor de sport verder versoepeld. Zo mogen volwassenen van 27 jaar en ouder buiten met maximaal 4 mensen sporten. En mogen zwemlessen voor kinderen tot en met 12 jaar weer worden gestart. Met deze brief informeren we jullie over de verdere versoepeling maatregelen sport.

Klik hier voor deze maatregelen.
Klik hier voor het aanvraagformulier voor verenigingen en sportaanbieders.

Mochten er vragen zijn, dan kan er contact worden opgenomen met het Sportloket: sportloket@venlo.nl / 077-7110032. De meest actuele informatie is te vinden op www.venlo.fit en www.venlo.nl.

Compensatieregeling voor sportverenigingen
Wilt u weten of uw vereniging in aanmerking komt voor een compensatieregeling voor schade door coronamaatregelen? Klik hier voor meer informatie.

Opening watertappunten basisscholen

Op de Nationale Kraanwaterdag zijn op vier scholen in Venlo een watertappunt geopend: op Basisschool Mikado, Basisschool De Meule, De Wijnberg Onderwijsexpertise lzk so/vso en OJBS de Toermalijn. Op Basisschool Mikado werd het tappunt geopend door wethouder Sjors Peeters en op OJBS de Toermalijn mocht wethouder Alexander Vervoort het tappunt feestelijk openen. Met deze watertappunten stimuleert Venlo.fit het drinken van kraanwater, als onderdeel van een gezonde leefstijl.

Podcast Gezonde Basisschool van de Toekomst

De Gezonde Basisschool van de Toekomst is een totaalconcept waarin onderwijs, gezondheid, kinderopvang, peuterspeelzalen en vrije tijdsbesteding (muziekles, sportclub) in een geïntegreerd dagprogramma in school worden aangeboden. De podcast De Gezonde Basisschool van de Toekomst zoomt in op het gedachtegoed en de partijen die het totaalconcept vorm en inhoud geven.

Venlo.fit Sportvisie 2030 en Sportaccommodatievisie 2030

De Venlo.fit Sportvisie 2030 heeft als ambitie zoveel mogelijk inwoners in beweging te krijgen en te houden, dat inwoners plezier hebben aan sport en bewegen en dat sport en bewegen een middel is om gezond op te groeien en een gezonde leefstijl te hanteren. Met subsidies willen we activiteiten en projecten stimuleren die bijdragen aan de ambities van de sportvisie. De Venlo.fit Sportvisie 2030 bestaat uit vier domeinen:

  1. Wij leren bewegen
  2. Bij ons beweegt iedereen
  3. Sportverenigingen en haar voorzieningen
  4. Onze ruimte daagt uit

Ons team

Venlo.fit is de campagne van het team Sportontwikkeling van de gemeente Venlo.