Webinar ‘prestatiegedrag sporttalenten voor coaches’

Performance Centre Venlo.fit organiseert dinsdag 8 december een webinar voor trainers en coaches uit Groot Venlo. Ivo Spanjersberg, als expert prestatiegedrag verbonden aan TeamNL, NOC*NSF en het Centrum voor Topsport & Onderwijs (CTO) op Papendal, zal dit webinar leiden.

Het webinar bestaat uit een interactieve bijeenkomst waarin trainers en coaches worden meegenomen in mogelijkheden om het prestatiegedrag en de mentale weerbaarheid van talenten te vergroten. Het webinar start om 20.30 uur en je dient je vooraf in te schrijven. Vóór dinsdag 8 december 15.00 uur ontvang je een mail met daarin een link. Op het tijdstip dat het webinar gepland staat, kan je hierop klikken om deel te nemen. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met e.bongers@venlo.nl

Wil je meedoen, meld je dan hier aan.

Maatregelen sport na harde lockdown

Het kabinet heeft maandag 14 december een harde lockdown afgekondigd. Deze maatregel heeft gevolgen voor het sporten binnen onze gemeente. Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, zijn er ook maatregelen voor de sport. Met deze brief informeren we jullie hierover.

Klik hier voor deze maatregelen.

Mochten er vragen zijn, dan kan er contact worden opgenomen met het Sportloket: sportloket@venlo.nl / 077-7110032. De meest actuele informatie is te vinden op www.venlo.fit en www.venlo.nl.

Opening watertappunten basisscholen

Op de Nationale Kraanwaterdag zijn op vier scholen in Venlo een watertappunt geopend: op Basisschool Mikado, Basisschool De Meule, De Wijnberg Onderwijsexpertise lzk so/vso en OJBS de Toermalijn. Op Basisschool Mikado werd het tappunt geopend door wethouder Sjors Peeters en op OJBS de Toermalijn mocht wethouder Alexander Vervoort het tappunt feestelijk openen. Met deze watertappunten stimuleert Venlo.fit het drinken van kraanwater, als onderdeel van een gezonde leefstijl.

Podcast Gezonde Basisschool van de Toekomst

De Gezonde Basisschool van de Toekomst is een totaalconcept waarin onderwijs, gezondheid, kinderopvang, peuterspeelzalen en vrije tijdsbesteding (muziekles, sportclub) in een geïntegreerd dagprogramma in school worden aangeboden. De podcast De Gezonde Basisschool van de Toekomst zoomt in op het gedachtegoed en de partijen die het totaalconcept vorm en inhoud geven.

Venlo.fit Sportvisie 2030

De Venlo.fit Sportvisie 2030 heeft als ambitie zoveel mogelijk inwoners in beweging te krijgen en te houden, dat inwoners plezier hebben aan sport en bewegen en dat sport en bewegen een middel is om gezond op te groeien en een gezonde leefstijl te hanteren. Met subsidies willen we activiteiten en projecten stimuleren die bijdragen aan de ambities van de sportvisie. De Venlo.fit Sportvisie 2030 bestaat uit vier domeinen:

  1. Wij leren bewegen
  2. Bij ons beweegt iedereen
  3. Sportverenigingen en haar voorzieningen
  4. Onze ruimte daagt uit

Ons team

Venlo.fit is de campagne van het team Sportontwikkeling van de gemeente Venlo.